Om MolnData

MolnDatas övertygelse

The Big Switch Book Cover

Nicholas Carr beskriver i sin bok "The Big Switch" hur övergången från egenproducerad IT till molntjänster kan liknas vid övergången från fabriker med lokalt producerad vattenkraft till fabriker drivna av fjärrproducerad elektricitet under industrialismens barndom. Då som nu är det ett nätverk som möjliggör en effektivisering.

MolnData tror att för att förbli konkurrenskraftiga måste dagens företag flytta sina IT-resurser från produktion av standardtjänster för kommunikation och samarbete till IT-stödd verksamhetsutveckling.

Utvecklingen har nu kommit så långt att de flesta företag har en cloud-first strategi och att faktiskt satsa på en cloud-only strategi idag är en fullt möjlig realitet för allt fler.