MolnData

Vi utvecklar molnlösningar (Cloud Native Apps). Med över tio års erfarenhet har vi hittat och utvecklat effektiva mönster och ramverk för att snabbt ta fram moderna webbaserade molntjänster som löser verksamhetens behov.

Moderna plattformstjänster gör att man kan fokusera på lösningen snarare än teknik för skalbarhet och horisontell separation. Det finns lite olika alternativ, men gå inte i fällan och tro att ni nödvändigtvis behöver komplexa microservices och DDD arkitekturer. Sådana arkitekturer löser problem man får i stora utvecklingsorganisationer där kommunikation inom organisationen blir ett problem. Google och Spotify behöver dem, men långt ifrån alla gör det.

Vår filosofi är LEAN eller behovsstyrd utveckling. Less is more. Gör inte mer än vad som behövs. All utvecklad kod är en belastning eftersom den behöver förvaltas och underhållas. Som utvecklare tänker vi DRY (Don't Repeat Yourself). Som arkitekt skapar vi lager, återanvändbara funktioner, och ofta API:er. Som designer skapar vi ramverk som ger tydlig, läsbar och underhållsvänlig kod. Som kund vill ni ha en kostnadseffektiv, flexibel lösning som kan växa och utvecklas med era behov.