Om MolnData

MolnDatas övertygelse

The Big Switch

Nicholas Carr beskriver i sin bok "The Big Switch" hur övergången från egenproducerad IT till molntjänster kan liknas vid övergången från fabriker med lokalt producerad vattenkraft till fabriker drivna av fjärrproducerad elektricitet under industrialismens barndom. Då som nu är det ett nätverk som möjliggör en effektivisering.

MolnData tror att för att förbli konkurrenskraftiga måste dagens företag flytta sina IT-resurser från produktion av standardtjänster för kommunikation och samarbete till IT-stödd verksamhetsutveckling.

Även om en korrekt IT-strategi är att välja molntjänster där de är mogna, kommer arkitekturen för nästan alla att vara en hybrid mellan molntjänster och lokalt producerade IT-tjänster.